Sikseminarium på Högskolan i Gävle den 7-8 juni!

Varmt välkomna till Sikseminarium på Högskolan i Gävle måndag
7 juni kl. 09.00 - 16.30 och tisdag 8 juni kl. 08.30 -13.00. preliminära tider !


Bakgrund till Sik-seminariet
Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag?
Kan vi göra något vad gäller fiskevård för siken?
Ett av Sveriges 10 utsedda ”Fiskeområden”; "Fiskeområde Södra Bottenhavet" har prioriterat att hålla ett seminarium som upptakt för att få veta mer om siken; vilka bestånd eller varianter av sik finns, hur är det med sikbestånden idag och vilka åtgärder behövs för att stödja sik-bestånden?


"Fiskeområde Södra Bottenhavet" är huvudarrangör, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Högskolan i Gävle och Fiskeriverket är medarrangörer.

Måndag startar med uppsamlingsfika kl. 09.00 och sedan inledningstal av Länsrådet
Olof Rydberg och Akademichef Bengt Eriksson HIG kl. 09.30.Merparten av föredragen ligger på måndagen, endast få föredrag och Workshop
etc på tisdagen.Plats: på Högskolan i Gävle, Hus 99 , sal 131


(= i Bottenvåningen i huset med långsidan åt Stora parkeringen
och fotbollsplan vid Soldatkyrkan).Kostnad: Självkostnadspris som inkluderar fika + lunch + eftermiddagsfika
(troligen c:a 150 kr)PRELIMINÄRT PROGRAM

Pär Byström, Fiskekolog, Fil.Dr, Docent, Länsstyrelsen Västerbotten : Vandringssikens
yngel i våra kustmynnade vattendrag - när, var och hur?Thomas Hasselborg, Fiskeriverket, utredningskontoret i Luleå:
Sik - en vagabond i Bottniska viken. En kort revy av fiskeristatistik och fiskemetod.


Lars Hedman, ansvarig för odling av lax, sik och havsöring i Indalsälven, Bergeforsens laxodling: preliminär titel: Presentation om sikodling och praktiska erfarenheter av sik.


Hans Olofsson, Fil. Dr., Fiskeriverket, utredningskontoret i Härnösand:


”Vilka hänsyn tas till sik i vattendomarna? ” En översikt av hur det sett ut historiskt och vad som sker i pågående vattenmål och aktuella frågor som rör kompensationsodling enligt befintliga domar. Nedslag i prövotidsutredningar och funderingar över bedömningsunderlag samt möjliga skydds- och kompensationsåtgärder i samband med tillståndsprövning i domstol.


Alfred Sandström, Fil. Dr., Fiskeriverket; Ett sekel ur sikperspektiv - hur har förändringar i fisket och miljön påverkat sikens tillväxt ? (Studier från Vättern 1909-2009)


Jens Olsson, Fil. Dr Fiskeriverket, Kustlaboratoriet; "Sik längs svenska Östersjökusten: - beståndsstatus, genetisk populationsstruktur och effekter av utsättningar"


Mikael Lundin, Uppsala Univ/Högskolan i Gävle, Doktorand, "Development of environmentally responsible fishing gear using knowledge of fish behaviour"


(handlar bl a om hur man kan skapa uthålligt fiske genom kunskap om arternas beteende).

Tommy Björkbom (från Åland) vid HIG: "Genetisk analys på öring i kustmynnande vattendrag."


Erica Holmqvist, Uppsala Universitet: Review "Sik i Bottenhavet - en art med många former"


Representant för Fiskenäringen i Gävleborg /Norrlandskusten och/eller "Fiskeområde Södra Bottenhavet" .


Vi har fått positiva signaler/starkt intresse även från Torbjörn Järvi, samt från
Finländska forskare:Richard Hudd, Anti Vasemägi/Craig Primmer,


samt från Guy Svanbäck (Fiskenäringen m m i Finland)


Fler föredragshållare kan bli aktuella.


PANELDEBATT


Vi vill ha en paneldebatt som avslutning på måndagen.


Innehåll bl a ”Siken och Sälen”Min bedömning är att detta kommer att bli högintressant; ett riktigt brett, attraktivt och värdefullt program för alla med intresse för fisk, speciellt siken och dess framtid.Det kommer att sändas ut mer officiell inbjudan inom kort !


OBS ! Preliminär anmälan kan redan nu sändas till:


Bjorn.Lundmark@lansstyrelsen.se


På detta sätt får Du med säkerhet officiell inbjudan !


Med vänliga hälsningar


Kalle


Kalle Gullberg


Länsfiskekonsulent Gävleborgs län

Kommentarer

 1. Fix av älvar fisk klimat översvämning
  Vattenkraft har stängt ute Sik/Öring/Lax.
  Det blir inte lättare av klimatförändringen, som:
  kommer pressa dessa köldälskare än hårdare,
  kommer ge halv meter ytterligare fjällregn mot nu,
  enorma översvämningar, bortspolade samhällen.

  Med desperat läge framöver, måste vi reagera NU!
  En smart billig tekniklösning kan vända alla dessa
  problem till fördelar, men många måste hjälpas åt.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: