lördag 12 mars 2011

Strandpromenaden - ett hot mot fiskarna i Gavleån!

Så här ser den tänkta ombyggnationen av Strömvallen ut, det som jag anser vara den stora katastrofen om dessa planer går igenom är strandpromenaden direkt nedanför den nya läktarens baksida.

Nu ska stadsträdgården putsas upp och detta på bekostnad av naturen. Vad detta ingrepp kommer att göra på Gavleån och dess invånare är lätt att räkna ut.
Visst är det skoj att man bygger en ny läktare på Strömvallen men man kunde väl låtit den fina Boulognerskogen vara. Behöver vi en s.k. strandpromenad utefter åns sida när vi har så mycket promenadstråk på Boulognersidan/Gävlesidan.
Tanken är att alla träd som sträcker sig ut över ån och ger skugga åt både fåglar och havsöring samt lax ska tas bort och istället ska man där uppföra en strandpromenad. Detta är en av få sträckor där fisken som stiger i ån ställer sig för att vila på vägen mot nästa stopp, nämligen Strömdalens kraftverk. För oss som frekvent besöker ån för att placera en fluga över dessa fiskar ter sig följande plan som rena katastrofen för fisket i nämnda del.  De få fiskar som stannar till där lär inte bli fler efter detta ingrepp.
Eller som nämns i den detaljplan som utarbetats: Endast mycket höga halter grumling ger effekter på fiskarnas hälsa. Dock är fiskarnas ägg känsliga för övertäckning med sediment. I Gavleån finns det vandrande fisk, öring. Det är osäkert om det finns lekplatser för öring i närom­rådet eller nedströms. Ny bro och ny strandpromenad ska anläggas längs Gavleån. Den första delsträckan av strandpromena­den föreslås anläggas i befintlig slänt, Viss schakt och avjämning krävs för att erhålla bredden. Den befintliga slänten ut i vattnet måste skyddas mot erosion. ”


När man läser detta blir man först ledsen, sedan heligt förbannad ”det är osäkert om det finns lekplatser för öring och lax i närområdet eller nedströms. Mängden s.k. vild stationär öring är överrepresenterad vid det riktade fisket efter ädelfisk i ån, och inte av den sort som fångas i Älvkarleby och Ljusne. Så nog sjutton leker det fisk i vår fina å.
Och vår å har ju redan haft sin beskärda del av problem, med Nilssons kraftverk som torrlagt å-fåran vid en mängd tillfällen genom åren. Så det räcker nu!En annan av åns återkommande gäster
strömstaren lär inte gilla detta tilltag!
Låt oss slippa strandpromenaden och låt vår natur vara utmed ån.

Här hittar ni Gävle Kommuns utredning – >>
Håller ni med mig om detta så hoppas jag att ni skriver under den här protesten listan så fort som möjligt så jag kan skicka den till kommunen innan samrådstiden utgång!  Skicka runt länken till så många som möjligt. Era svar vill jag ha senast den 20 mars!
Klicka här för att komma till protestlistan ->>
Mvh. Tony Berggren
tony.berggren@gmail.com
www.gavleoring.se 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: