Gavleån levererar - grattis till fin öring Emil Norell!Kommentarer