Testeboån | Bernt Moberg rapporterar från 2014 års arbete i Testeboån!

Vi kämpar på med lilla Testeboån. Det var glesare med årsungar av lax på
våra elfiskelokaler 2014 jämfört med de senaste åren. 5,2 laxar 0+/100 m2.
2013 var medeltätheten tre gånger så hög, och i topp hade vi då 75,7 laxar
0+/100 m2 på lokalen i Strömsbro.


Till de riktigt stora glädjeämnena 2014 hör att kraftverket i Strömsbro
försetts med en avledare som kommer att hindra smolt från att komma
in i kraftverkets turbiner. Dessutom har vi under hösten, med våra mått
mätt, skådat mycket lekande lax och öring. Jag längtar verkligen till att
i slutet av maj titta efter årsungar bland forsarnas strandstenar.
2015 kommer vi kontrollera uppvandringen med en fiskräknare av
senaste snitt istället för vår gamla fälla. Vi har med andra ord ett
intressant fiskevårdsår framför oss vid Testeboån.


Kommentarer