Gavleån | Mycket fisk och många arter!

Det har blivit några rundor till ån senaste veckan, mycket fisk
men ingen storlek att skryta med.  
Gös, abborre, gädda och
även öring har fått smaka gummi men den slet sig tyvärr.Mest smågös och småborre men
det finns finare bitar,
det gäller bara att pricka rätt!


/ Leo Kangas

Kommentarer