tisdag 29 mars 2016

Miljö | Projektet ”LIV- Laxfisk i nedre Dalälven” spännande att följa!

Bildkälla: www.nefsc.noaa.gov
NU KÖR VI ! SMOLT FÅR SÄNDARE FÖR UTVANDRINGSFÖRSÖK UPPE I DALÄLVEN!

Projektet ”LIV- Laxfisk i nedre Dalälven”; Länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala,
Vattenfall och Fortum kommer i maj utföra ett smoltvandringsförsök i Färnebofjärden. Lax och havsöring förökar sig i sötvatten men tillbringar större delen av sitt vuxna liv i havet där förutsättningarna att växa sig stor är bättre. När laxen i havet blir mogen återvänder den till sin hemälv för att leka. Efter kläckning spenderar
laxen sedan några år i älven innan den, som smolt, simmar ut till havet. 


Dödligheten hos nedströmsvandrande smolt varierar mycket beroende på vilka hinder och faror de möter. Under denna period är dock predationsrisken relativt hög eftersom smolten rör sig långa sträckor varav vissa är svårpasserade och/eller innehåller stora mängder predatorer. I Dalälven kan de många fjärdarna skapa ett problem då de innehåller höga tätheter av predatorer som t.ex. gädda och gös. Området är också känt för sin rika fågelfauna, vilket kan öka predationstrycket ytterligare. 


Sjöar och dammar fördröjer smoltens migration vilket ökar
predationsrisken ytterligare. Anledningen till fördröjningen
tros vara det ändrade flöde som uppstår när en älv flyter ut i
ett mer sjölikt system. Smolten följer huvudströmmen och
 kan bli disorienterade när vattenhastigheten minskar.
Smoltdödligheten förväntas vara högre i fjärdarna jämfört
med strömsträckorna, men faktum är att Dalälvens fjärdar
 fanns i systemet även innan kraftverksutbyggnaden och då
förekom lek av lax och havsöring långt upp i systemet. Det
är dock viktigt att få en uppfattning hur stor smoltdödligheten i
fjärdarna är i dag för att få kunskap om hur många lekfiskar
som måste reproducera sig i området för att skapa ett hållbart laxbestånd.LIV-projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborgs
och Uppsala län, Vattenfall och Fortum. Projektet har godkänts av
 Naturskyddsföreningen och finansieras till största del av Vattenfalls och Fortums miljöfond.


Källa: FiskaGävleborgs, Facebooksida

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: