tisdag 2 augusti 2016

Miljö | Regler vid Gavleån idag efterlevs inte!

Det är med stor oro jag fått ta emot observationer från allmänheten, fiskekompisar mfl. att de restriktioner som finns för sportfisket vid ån inte efterlevs. Senast i går fick jag ett meddelande från en yngre sportfiskare som såg men också konfronterade fiskare som plockade upp alldeles för små gösar.  Inte bra att yngre sportfiskeintresserade konfronterar dessa ”tjuvfiskare” vid ån, men även brotten vid ån måste ju stävjas om inte vårt fina gösbestånd ska dö ut totalt. Jag fiskar själv regelbundet vid ån, olika arter, men det är en art som jag tycker gått tillbaks både till antal och storlek och det är gösen. Intresset för fisket vid ån är stort för både ung som gammal och lär inte minska framöver med ett stort antal nysvenskar som gärna vill fiska. Därav är det nu av största vikt att något görs, vi kan inte låta det här fortsätta. Dessvärre är ju gösen inte bara god att äta och en rolig sportfisk, den inbringar ju en hel del inkomster till de som fiskar för ekonomins skull också.
Har ju tidigare själv varit fiskevärd/tillsynare vid ån och som
 sådan undrar jag vilka som upprätthåller ordningen utmed
ån idag? Jag vet att det finns några enstaka aktiv som tittar till
 fisket då och då, men det behövs fler tillsynare,helt klart. 
Och ifjol hade ni väktare som gjorde stickprovskontroller
 – har inte hört/sett något sådant i år? Det är av största vikt
 att något görs, och detta inom en snar framtid!


 Tacksam för snabbt svar!
Med vänlig hälsning Tony Berggren fd. Fisketillsynsman vid Gavleån
Upphovsman till bloggen gavleöring.se 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: