måndag 3 oktober 2016

Fiskevård | Gävle kommuns kontrollavgifter vid överträdelser samt regler för fisket!
Fiskeregler*
 Kontrollavgift
För att bedriva fiske inom område enligt ovan ska den fiskande kunna uppvisa giltigt fiskekort och giltigt id-kort
1000 kr

Högst två (2) fiskar av arterna lax, öring och gös totalt per person och dag     
1000 kr

Ett (1) fiskespö i bruk samtidigt per person
500 kr

Mete uppströms Gammelbron får enbart ske med toppknuten lina och flöte
500 kr
Minimimått och maxmått enligt tabell nedan
500 kr

Fiskeförbud att fiska gös mellan 15 maj till 15 juni i hela området
           1000 kr

Fiskeförbud att fiska lax och öring mellan 15 september till 31 oktober samt att fiska uppströms Gammelbron
1000 kr

Fiskeförbud mot ryckfiske
1000 kr

Fiskeförbud från Strömdalens kraftverk, Dammbron, och 50 meter nedströms
500 kr

Fiskeförbud från södra stranden av Gavleån, sträckan Drottningbron - Gammelbron, inklusive kanalen
500 kr

Förbud mot kräftfiske
1000 kr

Förbud mot att använda fasta redskap (till exempel nät, mjärdar och ryssjor)
1000 kr

Förbud mot dragrodd och trolling
1000 kr

ArtMinimimåttMaxmått
Gös50 cm70 cm
Öring50 cm60 cm
Lax60 cm
Harr40 cm

Kom ihåg!

  • Alla fiskar som inte håller måttet ska släppas tillbaka, hantera fisken varsamt och använd håv
  • Spar med att rensa fångad fisk till du kommer hem
  • Visa hänsyn till mark- och tomtägare
  • Lämna in fångstrapport

Tips!

  • Sätt tejp-markeringar på ditt spö, 40, 50, 60 och 70 cm, så kan du lätt kontrollera längden på fisken. Eller ta med ett måttband.
  • När du släpper tillbaka en fisk gör det så nära vattenytan som möjligt och med huvudet först. Har du håv kan du använda den för att släppa tillbaka fisken med.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: