Älvkarleby | Janne har författat ett bra brev till HAV☆

☆Angående de stora problem som är fakta för våra prickiga fiskar!Här nedan kommer du få ta del av ett mail jag skickade till myndigheterna HaV samt Naturvårdsverket under gårdagen. Jag vill med detta mail att myndigheterna tar tag i ett mycket allvarligt problem. Hotet mot fisketurismen och nonchalansen mot förvaltningen av skarv och gråsäl. Jag kräver nu ett agerande.

Hej

Nu äntligen efter 5år så har vi lyckas få hjälp med att scanna några skarvkolonier i Gävle och Älvkarleby kommun och fått till väldigt starka bevis på att skarven tar enormt mycket smolt och sannolikt ligger bakom havsöringens tillbaka gång.
Vi har ju hela tiden hävdat detta att skarven är en stor predator på smolt. Men vi har blivit åsidosatt och ingen har velat ta tag i det vi påstått. Hela tiden motarbetad över att vi påstått att skarven tar enormt mycket smolt.


Det har bla hänvisats till en gammal studie som Maria Ovegård gjorde 2006 från Dalälvens mynning där dom kom fram till att skarven inte åt smolt.
SLU och Ann-britt Florin ansökte om pengar för en scanner förra året från HaV men fick då avslag och hon blev då hänvisad till denna studie som var över 10år gammal.


Väldigt konstigt beslut eftersom studien var så gammal och utvecklingen på skarvens framfart har varit enorm. Varför har inte HaV och Naturvårdsverket tagit del av studier från andra länder tex Niels Thorvald Jepsen och Christian Skov på DTU aquas eller Sven-Gunnar Lynnerud. Eller Olle Calles studie i Italien där skarven åt 80-90% av öringssmolten.. Eller examensjobbet som Carolina Gavell gjorde i Indalsälven år 2017 på skarvens predation på smolt.
Det finns studier, ex jobb och tydliga bevis på skarvens predation på smolt.
Vi har nu efter 5år av frustration äntligen fått länsstyrelsen i Uppsala att få loss 2 förmiddagar trots att det suttit långt inne att få hjälp med denna scanning. Vi scannade av delar av några kolonier som ligger inom en radie på 20km från Dalälvens mynning. Totalt rör det sig om en ansträngning på 4,5h med en scanner på relativt svår terräng. Vi har totalt hittat närmare 400st pittags från smolt. Där även smolt från vild lax ån Testeboån hittats.
Vad säger nu detta.Jo under detta återvandringsprojekt som startade i Dalälven 2011 med att pittagmärka smolt så har det satts ut en hel del smolt varav en mycket liten procent har pittagmärkts. Flest lax men även en del havsöring. Från 2011 fram till dagens datum har det registrerats pittags på stationerna vid SLU:s (Älvkarleby) avelsanläggning som scannar tusentals fisk varje år. Älvkarleby sportfiske har en våg som all fisk som fångas skall vägas på, där registreras pittag märkt fisk. I utskovskanalen för Älvkarleby vattenkraftverks turbin G6 har det legat en matta som registrerat pittags. Även yrkesfisket har haft en scanner. Under alla dessa år samt på alla dessa platser så har det registrerats totalt 80st pittags! Hur har man tänkt i en sådan studie där man avsätter miljontals kronor och ingrepp på smolt och sen har man inte täckning på rätt förutsägbara effekter såsom att dessa pittag kommer hamna på skarvkolonierna. Det är ju ingen nyhet att skarven varit extremt vanlig i dessa trakter sista 10 åren.
Hade inte jag varit så pass påstridig mot länsstyrelsen om att scanna dessa kolonier så hade vi fortfarande inte haft en aning om detta resultat.


Och förmodligen skulle denna otroligt viktiga scanning aldrig blivit av.
Allvarligt minst sagt men nu finns ett väldigt starkt bevis på att skarven sannolikt äter väldigt mycket smolt
Vi har ansökt om skyddsjakt på skarv och vi får efter omständigheter lov till skyddsjakt på premisser som gör allt väldigt svårt. Skyddsjakt på skarv är tillräckligt svårt ändå. Vi lyckades skjuta 15st av tillåtna 25st under år 2018 efter ett väldigt konstigt beslut på skyddsjakt där vi bara fick skjuta max 7st dagar efter utsatt smolt.


Vi fick inte förebygga eller freda smolten före denna smoltutsättning eller efter dessa 7dagar.
Senaste 5 åren har vi haft en mycket negativ havsöringstrend här i Älvkarleby, där vi nu 2018 kommer få ett historiskt sämsta resultat. Fram till dagens datum endast 544st fångade havsöringar och endast 7st havsöringar över 5kg.. ( Jämförelse med år 1997 då det fångades 6975st havsöringar på A och B/C sektionen. Bara på A-sektionen samma år fångades tex 116st havsöringar över 5kg och 10st havsöringar över 8kg!!!. )
Avelsfisket på Brobacken hade problem att få tag på öringshannar och fick använda samma hane flera gånger i år!
Har vi något fiske kvar om några år?
Jag kontaktade HaV 23mars 2016 och skrev där om den mycket negativa trend och vår oro över havsöringen och fick till svar att HaV skulle återkomma efter rådgivning från SLU Aqua. Nu har det gått tre säsonger och än har jag inte fått något svar.
Vi har i Älvkarleby en fisketurism som håller på att försvinna. Det finns yrkesfiskare som inte har någon som vill ta över i generations fiske. Dagens yrkesfiskare säger bara hur dåligt fisket är men ändå fortsätter de..


Eller ?  I år fångade yrkesfiskarna i Uppsala län mer havsöring än någonsin i Pushup fällornas historia. Inte så konstigt kanske när dom tar upp fällorna 14oktober i Dalälvens mynningsområde/fredningsområde.
Det betalas ut miljontals kronor i säl skade ersättning till yrkesfiskare i Gävle och Uppsalas län.
Varför?
Är det inte en risk att vara yrkesfiskare i ett hav där gråsäl lever.
Men ingen kompensation för fisketurismen.
Gråsälar som återkommer årligen upp i älven är som naturvårdsverket säger dess naturliga utbredningsområde och en risk vi får räkna med som kustmynnande vattendrag.
Yrkesfiskarna får skjuta gråsäl i mynningen trots att dom inte kan bevisa att just denna gråsäl är på väg upp i Dalälven.
Vi får inte ha skyddsjakt i mynningen eller 8km upp i Dalälven för att skydda vår fisketurism.


Hur ska vi göra för att bevisa att även dessa gråsälar sannolikt också är stor del i den nedgång på havsöring som vi ser.
Vad är nu målet för HaV och Naturvårdsverket i och med att nu har vi verkligen landat på botten. Vi har tillåtit en invasiv art som den kinesiska mellan skarven att breda ut sig över hela östersjön. Vi rättar oss efter ett direktiv som om den vore en hotad inhemsk art och vi som idkar fisketurism branschen är handlingsförlamade och står och tittar på. Gråsälens utbredning och mängd är lika nu som på 1930talet. En gråsäl blir mellan 25-50år gammal. Vi har en ökning på gråsälen årligen på 5,3%. Det är en ökning på minst 1855st gråsälar/år om man räknar på att det finns ca 35 000st och den totala skyddsjakten ligger i år på 760st gråsälar. Dessa 760st gråsälar får endast skjutas om man kan garantera att just den gör eller gjort ekonomisk skada enligt naturvårdsverkets beslut!


Och vad görs?
Jo, yrkesfiskarna får bidrag för att införskaffa sälsäkra redskap och som skrivet tidigare ansöka och få ut sälskade ersättning.
Vad krävs för att en yrkesfiskare ska få ta del av dessa medel. Bilder på skadad fisk? eller är detta bara uppskattningar som dom får göra?
Varför skall yrkesfisket ha den rättigheten och inte fisketurismen?
Vi står nu verkligen på kanten över vad som kommer ske i framtiden. Fisk som odlas i Dalälven är kompensation för fisket inte för skarv och säl.

Nu har vi äntligen fått klara bevis men vi står nu totalt handlingsförlamade och på vilket mer sätt måste vi överbevisa att skarven och gråsälen måste förvaltas om vi skall ha ett fiske kvar.
Jag lade upp ett inlägg på vår öppna facebook ”Älvkarlebysportfiske” om våran upptäckt när vi var och scannade skarvkolonierna och under bara några dagar har detta setts av 178 000st och jag har blivit kontaktad av bla Svt, Sveriges radio, Arbetarbladet, Sture Hansson Sthm universitet, Niels Thorvald Jepsen DTU aqua, Finsk radio, fiskarposten Finland, Kaj Mattsson Åbolands fiskarförbund, Markku Marttinen verksamhetsledare på Finlands fritidsfiskares centralförbund. Samt alla mail och messenger från oroade som undrar vad detta innebär och vad som kommer hända nu och vad gör myndigheterna?


Ganska stort genomslag vill jag lova.
Vi vill ha en förklaring till varför det gått så pass långt som det gått utan att något görs. Vem tar på sig och motsätter sig det vi påstår?
Det jag vill göra nu är att få svar från er Naturvårdsverket och HaV vad ni anser om detta och vilka åtgärder ni kommer göra? Vilka åtgärder har ni redan gjort?
Länsstyrelserna har knappt tid att åka ut och hjälpa till med scanningen så av dom räknar vi inte med att få någon mer hjälp.
Svaren kommer jag bla dela på vår facebook och hemsida och hänvisa till respektive myndighets svar.
Det är väldigt många som vill veta vad som kommer hända.
Gör myndigheterna det som myndigheterna skall göra oberoende på vad dom enskilda handläggarna har för intressen?
Det känns som man inte förvaltar utan man skyddar och fredar utan att se konsekvenserna.

Om nu av någon anledning ni inte vill/tänkt svara på detta mail så ska jag ha en förklaring varför

Är det Älvkarleby sportfiske som skall bevisa hur det ligger till i verkligheten med den Kinesiska mellan skarven och gråsälen ?
Vi har ialla fall nu bevis på att havsöringsfisket har kollapsat i Dalälven samt att skarven äter mycket smolt från Dalälven.
Nu måste myndigheterna agera.

Jag har nu under några år mailat flera av ovan nämnda myndigheter och skrivit om utvecklingen på havsöring och beskrivit problemen med bla skarv och gråsäl.
Jag har från vissa håll blivit helt ignorerad och från andra håll uppmanad att det inte finns tid och resurser.
Man har helt enkelt valt att blunda för verkligheten.

Vågar man hoppas på en framtid inom fisketurism?

(Bifogar en bild 8km upp i Dalälven under smoltutsättning)

//Janne på Älvkarleby sportfiske 14november 2018

Kommentarer