fredag 14 februari 2020

Mix | Läs!


Älvkarleby Sportfiske


Källa: Älvkarleby sportfiskes Facebooksida
SLU har nu gjort en preliminär sammanställning av dom pittags som hittats vid skarv och häger kolonierna i närheten av Dalälven under 2018-19. Totalt har 3152st märken kunna följas upp och som är specifika. Dessa pittags har garanterat suttit i smolt som sedan ätits upp och skitits ut av dessa fåglar. Sannolikt har dessa fåglar förmodligen även skitit ur sig pittags på andra ställen som ej kommer hittas. Och hur många märken har missats på kolonierna???


På 8år har ca 100st pittag märken återfunnits på återvandrad VUXEN fisk genom scanning på Älvkarleby sportfiskes våg, SLU:s avelsfiske samt yrkesfisket i mynningsområdet. Oj !
21,33% av alla pittag märkta havsörings smolt som satts ut dom senaste 3åren har nu hittats på antingen skarv eller hägerkolonierna i ”närheten” av Älvkarleby. Stor övervikt på skarvkolonierna.


På dessa siffror har SLU gjort en preliminär beräkning av vad fågelpredationen MINST har ätit….47 557st havsöringssmolt på dom 3 senaste åren. Detta är det absolut minsta antalet som blivit fågelmat. Räknar man på sannolikheten på både lax och havsörings smolt senaste 3åren så är den siffran MINST 233 280st smolt som blivit fågelmat.
Fågelpredationen har förmodligen legat på minst 80% på den totala utsatta havsörings smolten senaste åren.


Kan nu dessa fåglar vara en del i den negativa utveckling vi ser på havsöringen???.
Ja, det är vad vi på Älvkarleby sportfiske misstänker. Vi har i alla fall försökt upplysa om detta sedan år 2011. Nu är det ganska svart på vitt.
Ska vi ha ett fortsatt havsöringsfiske så lär nog dessa fåglar decimeras kraftigt, NYSS.
Nedan ett reportage som arbetarbladet gjorde hos oss 17:e oktober 2013.
https://www.arbetarbladet.se/…/alvkarleby/katastrofsiffror-…
Givetvis har den kompensationsodlade smolten sämre överlevnad pga olika anledningar. Men den odlade smolten odlas inte upp för att sedan bli fågelmat. Det har även hittats pittags som suttit/märkts i vild fisk. Tex 14% av vild havsöringssmolt från Dalälven ett år är hittade på skarvkolonierna. Från Testeboån ett år är 4,4% upphittade på skarvkolonin i Karlholm?. Testeboån-Karlholm är 30km fågelvägen!. (Hur stor överlevnad har den vilda smolten? Tänk om dessa 4,4% vilda smolt från Testeboån som ätits upp är den fisk som egentligen skulle klarat sig till vuxen ålder? Det får framtiden utvisa.)
Vild laxsmolt från Vindelälven är hittad i Karlholm. Flertalet ålar som blivit pittagmärkta har hittats varav en märkt ål på 1,4kg 92cm är hittad på skarvkolonin mm..


Med tanke på alla dessa fynd, tänk att scanna av alla skarv och hägerkolonier efter östersjön. Spännande ! På hägerkolonin i Älvkarleby hittade vi tex nummer efter varann på samma ställe. Då ska du veta att en väldigt liten procent har pittagmärkts och sedan har dessa blandas med 10 000 tals andra smolt för att sedan sättas ut genom ett rör..(Se en av bilderna)


Frågan är nu. Vad händer? Hur ska man se på skarven i våra vatten? Vad är rättvist och vad är rätt. Underarten Phalacrocorax caro Sinensis har inte funnits i dessa områden innan mitten på 1990-talet. Efter mailkonversation med Per Ericson forskningschef på naturhistoriska riks museet där Per skriver:
-Du frågar om skarven funnits i trakterna kring Uppsala, Gävle, Söderhamn, Sundsvall. Det är oklart vilken tidsperiod du avser, men underarten carbo har alltså förekommit i Östersjön året runt under tusentals år. Underarten sinensis har inte förekommit förrän efter den stora expansion på 1980-talet och framåt. Hoppas du fått svar på dina undringar om skarvens historia i Östersjön.
Vänliga hälsningar,
Per
Fisket efter lax/havsöring i Älvkarleby är ett kulturarv som man kan följa med goda referenser till kung Knut Eriksson på 1100-talet. (Riksarkivet)

SÅ.
Vill vi ha ett havsöringsfiske i framtiden? Detta fiske som funnits i Älvkarleby sedan den äldre medeltiden eller ska vi tillåta en art (Phalacrocorax caro Sinensis) som inte funnits här längre än 25-30år få möjlighet att förstöra ett kulturarv och en fiske turism?
Det stora Svenska kompensations odlings mötet är nu 19-20:e februari i Stockholm där SLU kommer göra en redogörelse om dessa pittag fynd. Hur blir reaktionerna?
Kommer myndigheterna fortsätta blunda för verkligheten och skylla på EU:s gamla fågeldirektiv och följa skarv förvaltningsplaner som skrivits av bla ornitologer?
Vad händer om alla plötsligt avböjer skyddsjakt?
Ser vi dom sista havsörings åren framför oss ?
//Janne

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: