Miljö | Bra initiativ för friska vatten- in och skriv på!

Gävle Fiskeforum.

Skarv, vandringshinder för fisken, storskaliga trålfisket och fiskeregler.
Det är några exempel på faktorer som påverkar fiskemöjligheterna här i Gävle.
Mycket positivt har skett på fiskevårdsfronten i Gävle de senaste åren.
Och mer är på gång. Men det finns också en tendens att sådant som påverkar
fisket negativt ofta bara flyter omkring år efter år utan att bli åtgärdat. Ofta är
orsaken att frågan hamnar mellan stolarna. Gävle Fiskeforum ska se till att
vi får både högre verkningsgrad och kontinuitet i fiskefrågorna i Gävle.
En konkret åtgärd för Gävle Fiskeforum blir att arrangera öppna möten om
angelägna och intressanta ämnen.

Alla typer av fiske och alla som är måna om ett hållbart fiske i friska vatten
ska vara med i Gävle Fiskeforum. Min idé är att vår gemensamma organisation
, d.v.s. Gävle kommun, ska vara huvudman för Gävle Fiskeforum. 

Nu behöver jag stöd för Gävle Fiskeforum. 50 röster inom 60 dagar krävs
för att politikerna ska ta upp förslaget. Gå gärna in på kommunens hemsida
och läs mer om Gävle Fiskeforum och lägg din röst.


https://www.gavle.se/tyck-till-och-paverka-gavle/sa-kan-du-paverka-gavles-utveckling/rosta-pa-forslag-som-lamnats-in-till-gavle-kommun/visa-forslag/?id=62231Kommentarer