Älvkarleby | Då var det dags att lägga lite fakta på bordet!

SLU har nu sammanställt alla upphittade pittags.

Dessa pittags har hittats på skarv och hägerkolonier i Karlholm, Älvkarleby och Gävle

Totalt har det hittats 5 314st av totalt 59 022st märkta. (Havsöring och lax i Dalälven)

Nu borde väl ändå bevisen vara väldigt tydliga. Fågelpredationen på havsöringen är extremt stor! Något Älvkarleby sportfiske med flera flaggat för under senaste decenniet. Scanningen har ägt rum till största delen på häckningsplatserna för skarv och häger. Dessa häckningsplatser är bara aktuella för skarven under häckning ca2-3månader. En viktig sak att komma ihåg är att alla skarvar och hägrar häckar inte och det dom bajsar ut hamnar inte på kolonierna. Sen att mängden skarvar och hägrar får minst en fördubbling av populationen i mitten på sommaren efter avslutad häckning gynnar inte direkt fiskarna efter kusten. Du kan fantisera i hur många fler märken som ligger utspridda efter kusten.

Resultatet säger att absolut minst 9% av alla pittag märkta Havsöringar och laxar har blivit fågelmatSLU:s preliminära beräkning av antalet fågelkonsumerad havsöringssmolt är MINST 70 000st havsörings smolt dom senaste 4åren!.

Detta är en siffra som verkligen bevisar konsekvenserna av dagens population av skarv och häger.Vi på sportfisket anser att denna siffra på 70 000st sannolikt är i underkant och vi menar att det är minst det dubbla i verkligheten.

Skrämmande!

Tar vi tex och tittar på märkt havsöring: Ett snitt på 23% av all pittagmärkt havsöring har hittats från dom senaste 4årens märkningar. Då förstår ni att lax klarar sig bättre än havsöring om man ser det totala snittet på 9%. Nu är det lätt att tro att procenten på havsöring är hög bara för att det är odlad havsöring? Tittar vi på VILD pittag märkt havsörings smolt från Kungsådran(Dalälven) så har 16% av dom som märktes 2019 hittats. Och 14% av dom som märktes 2020 hittats på kolonierna?.Visst procenten är mindre men antalet märkta smolt skiljer sig stort på vild och odlad havsörings smolt därefter finns en sannolikhet.

Av ett fåtal vilda havsöringar som pittagmärktes från Testeboån år 2017 så har 5% av dessa blivit fågelmat och större delen av dessa har ätits av skarvar häckandes i Karlholm…

Så man kan vrida och vända på olika teorier och ha olika uppfattningar om odlad och vild fisk samt predationen av fåglarna. Min teori är bl.a att vild fisk är sannolikt bättre lämpad för det vilda livet som smolt och säkert även som vuxen. Men jag tror att en bättre anpassning för odlad smolt vid odling/utsättningar kommer garanterat skapa bättre förutsättningar för dessa. För tittar vi på återfångster av odlad havsöring innan explosionen av skarv och häger så hade vi ett av Europas bästa vatten för havsöring. Vi alla måste se den odlade havsöringen som en resurs som främjar fisket efter den. Oavsett om det handlar om sportfiske, fritidsfiske eller yrkesfiske. Vi får inte bara försköna den vilda fisken utan även se det positiva med den odlade. Vi skapar ett fiske för allmänheten och chansen att få en havsöring blir sannolikt större och det skapar intresse. Men ska vi fortsätta tillåta denna enorma fågelmatning och offra den fisketurism som en gång fanns? 


Det absolut viktigaste är att myndigheterna och politikerna ser till problematiken och lyssnar på bl.a oss som ändå skapat enorm kunskap om hur skarv och häger påverkar i detta fall havsöringen.

Jag vill med detta inlägg visa er alla hur verkligheten ser ut. Vi har alla olika syn på vild/odlad havsöring. På skarvens vara eller icke och att hägern inte kan vara ett problem? Det jag nyss lyft i detta inlägg bevisar tydligt på att skarven och hägerns predation på vild och odlad havsöring är väldigt stor. Detta har och får extremt stora konsekvenser för dom som är involverade i allt kring ett fiske efter havsöring. Vi kommer fortsätta arbeta med att upplysa politiker, myndigheter och media.Men tyvärr är det inte vi som tar besluten.Försök håll god ton i kommentarer och kontakta gärna oss i stället om ni anser vi har fel.

alvkarleby.sportfiske@telia.com

//Janne


(Sammanställningen av upphittade pittag är gjord av SLU Älvkarleby. Jag har sedan tolkat och räknat på deras siffror).

Kommentarer

  1. Jag uppskattar verkligen era och Älvkarlebys praktiska åtgärder för att ta tag i den här frågan. Som läsare skulle jag gärna se ett annat perspektiv än just fiskeperspektivet, eftersom fiskeperspektivet är en relativt liten del i havsöringens och laxens betydelse. Idag är frågan om ekosystemen så stor och därför tror jag att budskapet når ut till större grupper om man breddar perspektivet.

    Statistiken är lite svår att hänga med i, finns den kanske tillgänglig på Älvkarleby också?


    Tack för ert engagemang, det behövs!

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: