Testeboån | Årsberättelsen 2023 för Testeboån ute nu!

Nu är ärmarna uppkavlade för ett mycket viktigt 2024 för Testeboån. Det är i år det kommer att avgöras vilka kraftverk som ska finnas kvar i Testeboån och hur Mark- och miljödomstolen i så fall bestämmer att de ska miljöanpassas. Resultatet från kommande prövningar i domstolen blir faktiskt avgörande för mycket av livet i Testeboån. Läs mer här: 

Bild

Kommentarer