tisdag 20 april 2010

Kustfisketävlingen Gävleöringen den 15 maj!

REGLER OCH INFO FÖR KUSTFISKETÄVLINGEN
”GÄVLEÖRINGEN”

Telefonummret till Tony är: 070 3601402


LÖRDAGEN DEN 15 MAJ!

TÄVLINGSFORM: SPINN, METE ELLER FLUGFISKE FRÅN LAND
ENBART!
(NÄT, RYSSJA, ELLER LIKNANDE FÖRBJUDET)
FISKART: HAVSÖRING
PLATS: KUSTSTRÄCKAN FRÅN GÄVLE TOM. GÅRDSKÄR –
OBS: INGET
FISKE PÅ OMRÅDEN DÄR FISKEKORT KRÄVS,
DET ANSVARET LIGGER HOS VARJE DELTAGARE ATT HÅLLA REDA PÅ!
VAR OBSERVANT PÅ ÅMYNNINGAR OCH LIKNANDE DÄR FISKEFÖRBUD
OFTA FÖRELIGGER ELLER KRÄVER FISKEKORT!LÄNGSTA FISKEN VINNER! OBS: MINIMIMÅTT PÅ ÖRINGEN ÄR I ÅR 50 CM
OCH INGEN FÄRGAD FISK MÄTS ELLER VÄGS IN! OCH SLÄPP GÄRNA TILLBAKS
MINDRE ÖRINGAR, DE ÄR MER VÄRDA OM DE FÅR VÄXA PÅ SIG!


C & R

VILL DU ÄNDÅ SLÄPPA TILLBAKS DIN FISK SÅ GÅR DET OCKSÅ BRA,
TA MED ETT MÅTTBAND OCH MÄT DIN FISK OCH TA EN BILD(GÄRNA MED
NÅGON FORM AV REFERENSOBJEKT BREDVID!)OCH  SEDAN KAN DU
ÅTERSÄTTA FISKEN!ALLT FISKE SKER PÅ EGEN RISK, SÅ TA DET FÖRSIKTIGT PÅ KLIPPORNA!
VAR OCKSÅ NOGA MED ATT PLOCKA MED ER
ERT SKRÄP HEM IGEN.
VI SKA VARA RÄDDA OM VÅR NATUR OCH LÄMNA DEN SOM VI VILL MÖTA DEN!TELEFONRAPPORTER!
ÄVEN I ÅR SKA MAN HÅLLA KONTAKT MED TÄVLINGSLEDNINGEN NÄR MAN
FÅR FISK, OBS: DETTA ÄR ETT OBLIGATORISKT MOMENT, VILKET GÄLLER ALLA!
ALLTSÅ MAN RINGER IN TILL TÄVLINGSLEDNINGEN OCH ANMÄLER NÄR MAN FÅTT
EN FISK SOM MAN TÄNKER MÄTA/VÄGA IN OCH BERÄTTAR DEN UPPSKATTADE
LÄNGDEN PÅ FISKEN!  OCH ÄR NÅGON DELTAGARE OSÄKER OM MAN SKA BEHÅLLA ELLER
ÅTERUTSÄTTA EN FISK SÅ KAN MAN JU DIREKT RINGA TILL TÄVLINGSLEDNINGEN
OCH FÅ BESKED OM NÅGON RINGT IN EN STÖRRE FISK REDAN!
PÅ DET SÄTTET KANSKE FLER SLÄPPER TILLBAKS DE MINDRE FISKARNA!
OM MAN INTE RINGT IN SIN FISK INNAN INVÄGNING SÅ KOMMER DEN
HELLER EJ RÄKNAS IN I TÄVLINGEN!

Telefonummret till Tony är: 070 3601402
PRISER: DIPLOM TILL DOM TRE FÖRSTA – ÖVRIGA PRISER ANSLÅS SENARE!
TID: STARTTID 07:00 TOM 18:00. MÄTNING/INVÄGNING SKER KLOCKAN 18:15
FRAM TILL 18:30 MEN ALLT FISKE SKA AVSLUTAS 18:00! INGEN INVÄGNING
EFTER 18:30
INVÄGNING: VID RULLSANDS CAMPING, PARKERINGEN UTANFÖR
RECEPTIONEN KLOCKAN 18:15ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFT: 100:KR SOM SKA FINNAS PÅ
KONTONUMMER 8103-4,993 695 196-2 SENAST SÖNDAGEN DEN 8 MAJ!
SKRIV DITT NAMN I MEDDELANDERADEN.
ETT MAIL SKA ÄVEN SKICKAS TILL TONY.BERGGREN@GMAIL.COM DÄR DU SKRIVER DITT NAMN, ORT, SAMT
ATT DU ÄMNAR DELTA I FISKETÄVLINGEN!VÄL MÖTT TILL EN TREVLIG DAG VID KUSTEN OCH MED FÖRHOPPNING
OM BRA FISKELYCKA!
OBS: ARRANGÖR FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT
DISKVALIFICERA TÄVLANDE SOM BRYTER MOT REGLERNA!

ÄVEN MINDRE JUSTERINGAR I REGLERNA KAN FÖREKOMMA, HÅLL
ER UPPDATERADE VIA HEMSIDAN!
TONY BERGGREN
WWW.GAVLEORING.SE GAVLEORING FINNS ÄVEN PÅ FACEBOOK!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: