Nilsson kraft | A never ending story...eller vad händer egentligen?


I kväll såg jag av en händelse en länk på Facebook som fick mig att börja fundera vad som händer med fallet Gavleån och Nilsson kraft AB,s torrläggning av Gavleån i fjol. Det sista jag hörde om detta var för säkert minst ett halv år sedan och det var att den onde herr Nilsson vägrade betalta det vite som han blev ålagd efter att ha torrlagt Gavleån nedströms konserthuset p.g.a bristande tillsyn. Rörde sig om 35000:-
Men vad har hänt egentligen? Inte mycket vad jag förstår men efter att ikväll läst följande artikel i :helahalsingland.se där följetongen Nilsson fortsätter och att han fortfarande inte sköter översynen av sina kraftverk så fick jag nog och
författade ett brev till Hans Gullberg på Länsstyrelsen  i Gävle som har hand om fiske-och vattenfrågor om vad som egentligen hänt i det här fallet!


Om ni vill så kan ni gärna kopiera det jag skrivit här nedan och skriva  dit ert eget namn och maila det till Karl.Gullberg@lansstyrelsen.se så kanske vi får lite tryck på den myndighet som faktiskt har ansvar för tillsyn vid våra strömmande vattendrag! Tillsammans är vi starka!

Här har ni skrivelsen:  ..............................................................................................


För ett år sedan gjorde Nilsson Kraft sig skyldig till brott enligt miljöbalken, då bristande översyn av bla. nivåvakten i Gavleån som skulle reglera att när vattnet nådde kritiskt låga nivåer så skulle den lösa ut och hans minikraftverk skulle sluta dämma vatten. Nivåvakten i fråga hade enligt källor inte fungerat på flera år!
I dag läser jag till min bestörtning på helahälsingland.se att han missköter sig fortfarande! Klicka på länken ovan för att läsa reportaget! Nu till min fråga - vad händer med hans fall?  Ska han få fortsätta år ut och år in och missköta sig utan att han får stå till svars för sina handlingar?

Tacksam för svar!

Mvh. .............................
.................................................................................................................................


Det här mailet skickade jag iväg i kväll, och hoppas få någon form av svar!
Jag ser gärna att fler skickar en förfrågan till Länsstyrelsen och Hans Gullberg!
Frågan är viktig och det är bra om fler reagerar!

Mvh. Tony
Kommentarer