Mix | Andraplatsen i årets A-fiske satt fint! Vikt på öringen 7,0 kg!

Kommentarer