Storsjön | Nya regler för Storsjön 2012 - bra jobbat!

Detta är något av det som anslagits på deras hemsida:

Regeländringar

Maximimått på 65 cm för gös fastställs som regel (istället för rekommendation).
Detta innebär ett ”fönsteruttag” gäller för gös. Dvs tre gösar mellan 45 och 65 cm får tas upp per person och dag.

Gös över 65 cm ska släppas tillbaka.
Fångstbegränsning och maximimått för gädda. Max tre gäddor per fiskare och dag, samt maxmått på 75 cm för gädda. All gädda över 75 cm ska alltså återutsättas.

Läs mer på Storsjöns Fiskevårdsområdes hemsida >>

Kommentarer