Gavleån | En fin gös drog Stoffe vid Gavleån - Grattis!

Kul att se lite större gösar igen,
då det verkar varit många fiskar
av mindre kaliber efter fredningen
som nappat.

Kommentarer