tisdag 31 januari 2017

Gavleån | Dialog tack när intressen krockar!

Har varit i kontakt med en reporter från MittMedia idag som frågade lite gällande min protestlista angående kanotslalom banan i Boulognern och jag berättade att vi som sportfiskare känner oss mer eller mindre överkörda i beslutet och dess placering i ån.  Att inte vi sportfiskare blivit inbjudna till en träff om detta innan beslut ter sig rätt underligt. Och tog även upp att det är känsliga grundområden för öringen på platsen, vilket inte gör saken bättre samt att merparten av åns öringar inte är odlade utan vilda. Nog så viktigt!


Man borde även beakta att fisketrycket(antal fiskare)  vid ån ökar gör undan för undan och att de platser som finns bör man vara rädd om, och för de ungdomar som inte har möjlighet kan ta sig utanför stan så är det också viktigt att värna de få fiskesträckor som finns! Hon frågade även om listan, vilken jag kommer skicka in till kultur och fritid i slutet av den här veckan. I min värld känns det inte som de styrande förstår värdet av det fina fisket vi har i vår å! Och  jag efterlyste ett möte med kanotklubben för att diskutera igenom saken. Om det mötet kommer till skott, vill jag ha med någon eller några som fiskar frekvent i den övre delen. Håll ögonen öppna för artikel i någon eller båda lokaltidningar! Och flagga gärna för fler som tycker som vi om förslaget, att signera listan. Klicka på bilden för att signera!
Mvh. Tony

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Om du vill bidra med en kommentar, var vänlig signera med ditt namn: